ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BÁN HÀNG TIÊU CHUẨN

Bạn nên cập nhật tài liệu này để phản ánh T&C.

Văn bản dưới đây đóng vai trò như một gợi ý và không liên quan đến trách nhiệm của Odoo S.A.

  1. Khách hàng từ bỏ các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của riêng mình một cách rõ ràng, ngay cả khi chúng được soạn thảo sau các điều khoản và điều kiện bán hàng tiêu chuẩn này. Để có hiệu lực, bất kỳ sự phủ định nào phải được đồng ý trước bằng văn bản.
  2. Hóa đơn của chúng tôi được thanh toán trong vòng 21 ngày làm việc, trừ khi khung thời gian thanh toán khác được ghi trên hóa đơn hoặc đơn đặt hàng. Trong trường hợp không thanh toán trước hạn, My Company (San Francisco) có quyền yêu cầu thanh toán lãi suất cố định lên tới 10% số tiền còn lại đến hạn. Công ty của tôi (San Francisco) sẽ được ủy quyền để đình chỉ bất kỳ việc cung cấp dịch vụ nào mà không cần cảnh báo trước trong trường hợp thanh toán chậm.
  3. If a payment is still outstanding more than sixty (60) days after the due payment date, My Company reserves the right to call on the services of a debt recovery company. All legal expenses will be payable by the client.
  4. Certain countries apply withholding at source on the amount of invoices, in accordance with their internal legislation. Any withholding at source will be paid by the client to the tax authorities. Under no circumstances can My Company become involved in costs related to a country's legislation. The amount of the invoice will therefore be due to My Company in its entirety and does not include any costs relating to the legislation of the country in which the client is located.
  5. Công ty của tôi (San Francisco) cam kết sẽ cố gắng hết sức để cung cấp các dịch vụ hiệu quả trong thời gian thích hợp theo khung thời gian đã thỏa thuận. Tuy nhiên, không có nghĩa vụ nào của nó có thể được coi là nghĩa vụ phải đạt được kết quả. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty của tôi (San Francisco) không được khách hàng yêu cầu xuất hiện với tư cách là bên thứ ba trong bối cảnh người tiêu dùng cuối cùng có khiếu nại về những thiệt hại mà khách hàng đã nộp cho khách hàng.
  6. In order for it to be admissible, My Company must be notified of any claim by means of a letter sent by recorded delivery to its registered office within 8 days of the delivery of the goods or the provision of the services.
  7. All our contractual relations will be governed exclusively by law.